Hvis kontoen min er fullstendig tom før neste lønning, så er jeg ikke alene om det. Dette gjelder for mange nordmenn, faktisk så mange som en av tre! De som er i alderen fra 29 til 44 år er dårligst på dette. Det kan være store utgifter til lån på bolig og etablering av familie som gjør at en har lite penger akkurat i denne fasen. Mange har heller ikke en økonomisk buffer til å dekke uforutsette utgifter som f.eks. bilreparasjon. Det å reparere bilen blir ikke akkurat førsteprioritet med tom konto, men bestill time på verksted her for å finne en lavere pris. Det rare er at de fleste nordmenn har lave boliglånsrenter, god jobb og høye lønninger. Dette viser at de fleste ikke håndterer privatøkonomien sin godt. Selv setter jeg av en bufferkapital på minst to ganger månedslønnen, i tillegg til et budsjett over mine inntekter og utgifter. Slik vil jeg forhåpentligvis klare å håndtere pengene på en bedre måte.
Bilde av pengesedler og mynter

Reklamer